Skip to main content

05 MAARKEDAL UPDATE 5 woensdag 10 februari 2016 10:00 uur - Waterbezoedeling in Heidje, Kortekeer, De Spijker, Cabernhol

10-02-2016

Klanten uit bovenvermelde straten mogen het kraantjeswater met onmiddellijke ingang opnieuw onbeperkt gebruiken, ook voor menselijke consumptie.

Dit betekent dat het leidingwater opnieuw geschikt is om te drinken, dranken en eetwaren te bereiden, af te wassen, voor persoonlijke hygiëne en ander normaal gebruik.

Aan de klanten uit bovenvermelde straten wordt gevraagd om - vóór het gebruik van het leidingwater - volgende voorzorgmaatregelen uit te voeren:

  • Zet alle kranen in uw woning volledig open (voor zover niet eerder uitgevoerd naar aanleiding van vorige berichtgeving) en laat het leidingwater gedurende 2 minuten lopen. Op deze manier wordt alle stilstaand water in de leidingen vervangen
  • Reinig en spoel de apparaten die rechtstreeks op uw binnenleidingen zijn aangesloten zoals ontharder, koffiemachine, … Volg hierbij voor de reiniging de instructies van het betrokken apparaat. Indien u een ontharder heeft, dient u ook het zout in het voorraadvat te vervangen
  • Reinig of vervang eventuele filters in toestellen die werken met leidingwater
  • Uw warmwaterboiler gedurende 1 dag in te stellen op de warmste stand

De kwaliteit van het water wordt nog de volgende dagen extra opgevolgd. Bovenop de gebruikelijke controles nemen we daartoe op meerdere plaatsen in het net bijkomende stalen.

Wij betreuren dat deze situatie hinder heeft veroorzaakt. Wat betreft de kwaliteit van het drinkwater, willen wij echter geen enkel risico nemen.

Wij bedanken de betrokken klanten samen met de gemeente Maarkedal van harte voor hun medewerking, geduld en begrip.