Skip to main content

Nieuwe waakzaamheidsfase leidingwater van kracht

20-07-2018

Vanaf 20 juli 2018 is de waakzaamheidsfase leidingwater verstrengd. De situatie is zo ernstig dat het leidingwater niet meer gebruikt mag worden voor niet-essentiële toepassingen. Er moet vanaf nu ook spaarzaam omgegaan worden met regenwater. De gebruiksbeperkingen moeten streng opgevolgd worden. Verbaliseren als het verbod wordt overschreden, gebeurt door de lokale politie.

Bekijk het bericht van de Vlaamse Milieumaatschappij

Het verbod op het gebruik van leidingwater geldt:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
  • voor het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden (meer dan 100 liter), van vijvers en het bevoorraden van fonteinen
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in de ondeneming: voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten