Skip to main content

2e keer op rij Charter Duurzaam Ondernemen

05-07-2018

Eind juni 2018 hebben we voor de 2e keer het Charter Duurzaam Ondernemen behaald.

Waarom een charter duurzaam ondernemen?

Om onze standpunten en doelstellingen met betrekking tot milieu te vertalen voor onze stakeholders, hebben we al in 2012 een milieubeleidsverklaring opgesteld. 
In totaal haalden we vijf keer op rij het milieuchartercertificaat voor milieuvriendelijke bedrijven.

Sinds 2016 zijn we een versnelling hoger geschakeld en nemen we deel aan het Charter Duurzaam Ondernemen. Dit charter legt niet enkel de focus op milieu, maar ook op sociale en economische thema's.
Sinds 2017 vormen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties het universele referentiekader voor alle acties.