Skip to main content

Factuur en creditnota heffing grootverbruikers

28-01-2019

De VMM bepaalt op basis van je aangifte de heffing op waterverontreiniging en bezorgt deze gegevens aan FARYS. Wij kijken na wat je al betaald hebt voor zuivering (via de factuur voor eigen water en via de jaarlijkse verbruiksfactuur voor drinkwater):

  • Heb je te veel betaald? Dan ontvang je een creditnota van FARYS voor het verschil.
  • Heb je te weinig betaald? Dan ontvang je in de meeste gevallen een factuur van FARYS voor het verschil.

Bekijk hier de bijlage bij de factuur of creditnota n.a.v. het heffingsbiljet

Meer over tarieven voor grootverbruikers