Skip to main content

FARYS neemt deel aan toekomstgericht Europees project SCAPE

04-01-2018

SCAPE staat voor Climate Change Adaptive PlacEs. Dit prestigieuze project gaat de komende jaren op zoek naar oplossingen voor de watergebonden gevolgen van de klimaatverandering.
Het Interreg 2 Zeeën programma staat deels in voor de financiering van het project.

Werkterrein

De kustregio's van Groot-Brittanië, Nederland en Vlaanderen omdat daar nog meer dan in andere bebouwde omgevingen de dubbele problematiek speelt van overstromingsgevaar enerzijds vanuit het binnenland, anderzijds vanuit de zee. Ook is de bescherming tegen de zee niet altijd compatibel met de afwatering naar de zee. Dit stelt een aantal uitdagingen.

Acht partners

Vlaamse partners in SCAPE zijn de stad Oostende, FARYS, de provincie West-Vlaanderen en de VMM. Over de grenzen werken de stad Middelburg (NL), Brighton & Hove City council (UK), Kent County Council (UK) en het Waterschap Scheldestromen (NL) mee.

Zes projecten

Er zijn zes pilootprojecten, twee stedelijke, twee landelijke en twee randprojecten. FARYS zet samen met de stad Oostende in op het stedelijk project Oosteroever, meer specifiek de aanleg van een Cityriver, een watermanagementsysteem dat maximaal het hemelwater ter plaatse houdt.