Skip to main content

Mediaberichtgeving over waterlekken: nuancering nodig

21-09-2017

Berichten in de pers stelden eerder deze week dat er in Vlaanderen per dag 180 miljoen liter niet-geregistreerd water zou weglekken.

Het cijfer verwijst naar de verhouding tussen het totale volume drinkwater dat jaarlijks in de Vlaamse distributienetten wordt gebracht en het totale volume dat via de watermeter van de eindgebruikers wordt geregistreerd. Het verschil tussen beide wordt niet-geregistreerd verbruik (of Non-Revenue Water) genoemd. De vermelde 180 miljoen liter is het daggemiddelde van het totaal volume aan niet-geregistreerd verbruik over een jaar.

Dit cijfer verdient nuancering

Het omvat immers méér dan louter verlies door lekken in het  drinkwaternet. Het gaat voornamelijk over:

  • spoelingen na leidingwerken
  • spoelingen om de kwaliteit van het drinkwater te verzekeren, bijvoorbeeld bij (risico op) kwaliteitsproblemen of bij onvoldoende doorstroming in afgelegen deelnetten
  • interventies, training en materiaaltesten van brandweer en andere diensten
  • illegale afnames.

FARYS draagt zorg voor zijn net

  • FARYS wil in de eerste plaats lekverliezen vermijden en investeert daarom reeds jarenlang in de modernisering van het net.
  • Bij lekken door beschadiging door derden streeft FARYS in heel het werkingsgebied naar een snelle herstelling.
  • Ten slotte, en vooral, beheert FARYS zijn meer dan 11.000 km aan leidingen constant met de meest geavanceerde technieken.

Wil je weten hoe FARYS aan lekbestrijding doet en hoe het daarbij scoort op de internationale ILI-index?

Wat kan je als klant doen?

Zie je water op straat of natte plekken tijdens een droge periode, dan kan dit een gevolg zijn van een waterlek. Je kan dit 24/24 7/7 melden aan onze defectenlijn: 078 35 35 88. De melding van een lek  behandelen onze diensten met voorrang.