Skip to main content

Tariefplan 2017 - 2022

24-07-2016

Alle Vlaamse drinkwaterbedrijven moeten volgens vastgestelde richtlijnen tegen 1 augustus 2016 bij de WaterRegulator een tariefplan indienen voor de komende 6 jaar.

Van 24 juni tot en met 23 juli kon je als klant vragen bij dit tariefplan van FARYS|TMVW formuleren. Omdat er geen vragen binnen deze termijn werden ontvangen, is dit tariefplan zonder wijzigingen ingediend bij de WaterRegulator.