Skip to main content

Voor 3e keer op rij Milieucharter

10-09-2014

Het Milieucharter wordt toegekend aan een bedrijf dat, naast het voldoen aan de milieuwetgeving, tijdens het actiejaar ook minimaal 4 doelstellingen in concrete acties omzet in minstens 4 verschillende milieuthema's. Een evaluatiecommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstanties en vertegenwoordigers van de bedrijfswereld, beslist over toekenning van het charter.