Winactie digitale factuur

Deelname

  • Deelname verloopt automatisch: elke klant die van 1 tot 31 mei 2022 kiest voor de digitale factuur, neemt automatisch deel.
  • Winnaars worden geloot uit klanten die in de periode van 1 tot 31 mei 2022 voor het eerst hun verzendmethode van facturen aanpassen van papier naar digitaal (via e-mail of doccle).
  • Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van FARYS.

Prijs

  • 100 winnaars krijgen elk in de loop van de maand juni 2022 een waardebon van 50 euro toegestuurd op het e-mailadres dat werd opgegeven om de factuur te ontvangen.
  • De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. FARYS kan, indien de organisatie daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Bepalen van de winnaars

  • In juni 2022 worden de 100 winnaars via random computerselectie geloot uit de deelnemers die in de periode van 1 tot 31 mei 2022 hun verzendmethode van facturen aanpasten van papier naar digitaal (via e-mail of doccle) en op het moment van loting nog steeds hun facturen digitaal ontvangen in het kader van een actief contract. 
  • Per klantnummer kan maar 1 bon gewonnen worden.

Algemene bepalingen

  • FARYS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie op elk door FARYS gewenst moment te beëindigen, te verlengen of te wijzigen, wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. FARYS kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de actie moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. FARYS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de actie, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal FARYS elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze actie te verzekeren. De beslissingen van FARYS zijn soeverein en zonder verhaal.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist FARYS.
  • De gegevens van de deelnemers worden enkel gebruikt door FARYS in het kader van de winactie en worden niet doorgegeven aan derden.

Het reglement is onderhevig aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze winactie, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Niet gevonden wat je zocht?