Winactie My FARYS verhuis

Deelname

 • Deelname verloopt automatisch: elke klant die van 28 oktober 2022 tot 10 maart 2023 zijn overname regelt via My FARYS, neemt automatisch deel.
 • Elke week wordt er 1 winnaar geloot uit de klanten die de week ervoor hun overname regelden via My FARYS.
 • Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van FARYS.

Prijs

 • De winnaars krijgen per post een origineel cadeaupakket toegestuurd op het verzendadres dat vermeld werd op het overnamedocument.
 • De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. FARYS kan, indien de organisatie daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Bepalen van de winnaars

 • Tussen 28 oktober 2022 en 10 maart 2023 wordt wekelijks 1 winnaar via random computerselectie geloot uit de klanten die de voorbije week hun overname regelden via My FARYS.
 • De winnaars registreerden zich op My FARYS voor het regelen van de overname. 
 • Per klantnummer kan maar 1 cadeaupakket gewonnen worden.

Algemene bepalingen

 • FARYS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie op elk door FARYS gewenst moment te beëindigen, te verlengen of te wijzigen, wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. FARYS kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de actie moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. FARYS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de actie, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal FARYS elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze actie te verzekeren. De beslissingen van FARYS zijn soeverein en zonder verhaal.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist FARYS.
 • De gegevens van de deelnemers worden enkel gebruikt door FARYS in het kader van de winactie en worden niet doorgegeven aan derden.

Het reglement is onderhevig aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze winactie, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Niet gevonden wat je zocht?