Win een watertappunt voor je stad of gemeente

Prijs en bepaling van de winnaars

 • De actie ‘Win een watertappunt voor je stad of gemeente’ loopt tot 31/12/2023.
 • De stad of gemeente in het werkingsgebied van Farys, waar op 31/12/2023 het grootste percentage klanten digitale facturatie en/of een account op MyFarys heeft, wint een watertappunt van Farys ter waarde van 10.000 euro, inclusief 5 jaar onderhoud en verbruik.  
  • Er zijn twee watertappunten te winnen:
   • één door een deelnemer (= stad of gemeente) aan de drinkwateractiviteit van Farys
   • één door een deelnemer (= stad of gemeente) aan de drinkwateractiviteit van Farys en die ook deelnemer is aan de sportactiviteit.
  • Elke deelnemer kan maximaal één watertappunt winnen.
  • In het geval dat een deelnemer van Farys zowel voor drinkwater als voor sport de eerste plaats bekleedt, zal nummer 2 van de drinkwateractiviteit tot winnaar worden uitgeroepen. 
  • Berekening: per deelnemer wordt het totaal aantal huishoudelijke klanten dat al ingeschreven is op digitale facturatie en/of een MyFarys-account heeft afgewogen t.o.v. het aantal huishoudelijke klanten (= aantal digitale klanten). Elke klant telt voor één. De verhouding tussen het aantal digitale huishoudelijke klanten en het totaal aantal huishoudelijke klanten van de deelnemer wordt uitgedrukt in een percentage. De stad of gemeente met het hoogste percentage op 31/12/2023 is de winnaar.

Algemene bepalingen

 • Farys behoudt zich het recht om naar eigen inzicht de actie op elk door Farys gewenst moment te beëindigen, te verlengen of te wijzigen, wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten haar wil. Farys kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de actie moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten haar wil om. Farys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de actie, bijvoorbeeld met betrekking tot de aanvraag voor een digitale factuur of registratie op MyFarys, ... In geval van overmacht, als er onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal Farys elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze actie te verzekeren. De beslissingen van Farys zijn soeverein en zonder verhaal.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Farys.
 • Farys gebruikt de gegevens van de deelnemers enkel in het kader van de winactie. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Het reglement is onderhevig aan de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze winactie en die niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

Niet gevonden wat je zocht?

Meer info