Skip to main content

Gemeentelijke zoneringsplannen

Voor elke woning in Vlaanderen is vastgelegd hoe het afvalwater moet gezuiverd worden. De voorwaarden zijn gedefinieerd in het gemeentelijk zoneringsplan.

Je kan het zoneringsplan van jouw gemeente raadplegen:

  • via het geoloket. Via selectie op straat en huisnummer kan je nagaan in welke zone je perceel zich bevindt.
  • bij de gemeentelijke technische dienst.

Gemeentelijk zoneringsplan

Er zijn 4 zones met verschillende voorwaarden:

  Centraal gebied (oranje gearceerde zone)

  Collectief geoptimaliseerd buitengebied (groene gearceerde zone)

  Collectief te optimaliseren buitengebied (groene zone)

  Individueel te optimaliseren buitengebied (rode zone)

Als je perceel in geen van de 4 zones ligt, gelden dezelfde regels als voor de rode zone, het individueel te optimaliseren buitengebied.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons