Gemeentelijke zoneringsplannen

Voor elke woning in Vlaanderen is vastgelegd hoe het afvalwater moet gezuiverd worden. De voorwaarden zijn gedefinieerd in het gemeentelijk zoneringsplan.

Je kan het zoneringsplan van jouw gemeente raadplegen:

  • via het geoloket. Via selectie op straat en huisnummer kan je nagaan in welke zone je perceel zich bevindt.
  • bij de gemeentelijke technische dienst.

 

Image
Gemeentelijk zoneringsplan

Er zijn 4 zones met verschillende voorwaarden:

Centraal gebied (oranje gearceerde zone)

Hier ben je verplicht het afvalwater aan te sluiten op de riolering. Er ligt in elke straat een riool die verbonden is met een waterzuiveringsinstallatie die in gebruik is.

Meer over rioolaansluiting

Collectief geoptimaliseerd buitengebied (groene gearceerde zone)

Hier ben je verplicht het afvalwater aan te sluiten op de riolering. Er ligt in elke straat een riool die verbonden is met een waterzuiveringsinstallatie die in gebruik is.

Meer over rioolaansluiting

Collectief te optimaliseren buitengebied (groene zone)

Momenteel ligt er in dit gebied nog geen riolering die is aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. Je bent verplicht je afvalwater vooraf te zuiveren via een septische put. Daarna zijn er 3 mogelijke situaties:

  • lozing in een riool (vaak een ingebuisde gracht) die nog niet is aangesloten op een zuiveringsĀ­installatie
  • lozing in een gracht
  • indirecte lozing in de bodem (sterfput).

In dit gebied wordt in de toekomst wel riolering voorzien.

Voorzie bij de aanleg van afvoerbuizen op je perceel afzonderlijke wachtleidingen voor afvalwater en regenwater. Bij de latere aanleg van de straatriolering kan je het eigen afvalwater makkelijk gescheiden van het regenwater aansluiten.

Meer over gescheiden afvoer van regen- en afvalwater

Individueel te optimaliseren buitengebied (rode zone)

In de rode zone is er geen aansluiting voorzien op een collectieve afvalwaterzuiveringsinstallatie omdat het ecologisch en economisch niet rendabel is om alle woningen aan te sluiten. Hier moet een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) het afvalwater zuiveren.

Meer over individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA)

 

Als je perceel in geen van de 4 zones ligt, gelden dezelfde regels als voor de rode zone, het individueel te optimaliseren buitengebied.

 

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?

Meer info

Andere websites