Over ons

Farys verzorgt verschillende diensten in het publieke domein voor de deelnemende steden en gemeenten. Voor deze deelnemers verzorgen we drinkwaterdistributie en -transport, zuivering en beheer van sportaccommodaties. Omdat duurzaam en zuinig omgaan met water een maatschappelijke opdracht van ons bedrijf is, helpt Aquadomo klanten bij uitdagingen in hun waterhuishouding.

Drinkwater

Hoewel wij zelf drinkwater produceren, kopen we het grootste deel van het verdeelde drinkwater aan bij andere waterbedrijven. Sinds jaren investeren wij in nog meer leveringszekerheid voor onze klanten. Dit gebeurt door systematisch te kiezen voor diversificatie van bronnen en leveranciers en te investeren in meer eigen winningen.

Een netwerk van transportleidingen brengt het water over grote afstanden tot bij de deelnemers. Op hun grondgebied komt het drinkwater via een uitgebreid distributienet tot bij de particuliere gebruikers en bedrijven.

werkingsgebied

Zuivering

Wij helpen steden en gemeenten met de inzameling en het transport van afvalwater naar de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur, en staan in voor de uitbouw en het beheer van een efficiënt rioleringsnetwerk. Financiering, klantenbeheer en het innen van de saneringsbijdragen behoren ook tot ons takenpakket. Sinds 2005 investeren wij aanzienlijke budgetten in de zuiveringsinfrastructuur.

Samen met onze deelnemers wordt een actieplan opgesteld om de Europese zuiveringsnormen van 2027 te halen, rekening houdend met de financiële draagkracht van elke deelnemer.

werkingsgebied

Sport en Facilitair Management

Steden en gemeenten willen met hun sportbeleid en publieke sportinfrastructuur inspelen op de nood aan sportmogelijkheden van hun inwoners, maar worden vaak geconfronteerd met een blijvend tekort aan sportaccommodaties. Ook is er de behoefte om verouderde infrastructuur te renoveren of te vervangen; meestal kunnen lokale besturen dit niet zelf organiseren. Zij hebben immers niet de gespecialiseerde kennis in huis om sportaccommodaties te bouwen, in te richten, te onderhouden en de exploitatie ervan te voorzien.

Sport

Hier treden wij op als facilitator en ondersteunen wij het lokale sportbeleid van onze partners, door het uitwerken van een kwaliteitsvol sport- en recreatieaanbod in nauw overleg met deelnemers, leveranciers, lokale sportclubs en sporters. Wij zijn ook partner voor het volledige proces van ontwerp van energie-efficiënte nieuwbouw of duurzame renovatie, tot onderhoud en exploitatie.

De Sustainable Development Goals 2030 van de Verenigde Naties en de bestaande regelgeving zijn het vertrekpunt voor het realiseren van toegankelijke, veilige en gezonde gebouwen en omgevingen, die waar mogelijk multifunctioneel kunnen ingezet worden.

Elke deelnemer kan voor zijn sportaccommodaties kiezen uit een breed gamma van dienstverlening:

  • multifunctionele uitbating
  • investering en financiering
  • administratie, klantenbeheer en promotie
  • ontwerp- en projectrealisatie, facilitair beheer en exploitatie
  • veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitscertificatie

Facilitair Management

Om de activiteiten van Sport te ondersteunen werd een departement Facilitair Management uitgebouwd. Dankzij onze kennis en expertise in bouwkunde, projectmanagement, duurzame technieken en wetgeving, zijn we de ideale partner voor het totaalbeheer van gebouwen en omgeving, zowel voor energiebeheer, optimalisatiestudies als audits. We kunnen ook instaan voor de volledige projectbegeleiding van nieuwbouw en renovatie, en nemen op vraag de rol van leidend ambtenaar op.

Concreet worden onze medewerkers Facilitair Management ingezet voor het globale gebouwen- en terreinenbeheer van de eigen gebouwen, voor sportaccommodaties en voor de klanten van de aankoopcentrale CREAT. Daarnaast zorgen onze medewerkers ook voor het volledige (preventief) onderhoud van HVAC, zwembadtechnieken, elektriciteit, bouwkundige aspecten en terreinonderhoud, herstel en planmatig onderhoud.

Niet gevonden wat je zocht?