Skip to main content

Over ons

Sinds 22 september 2014 bundelt TMVW haar operationele activiteiten onder een nieuwe bedrijfsnaam FARYS.

TMVW biedt in samenwerking met de gemeenten een groot gamma van producten en diensten aan voor klanten, deelnemers en andere publieke spelers.

Drinkwater

We produceren zelf drinkwater, maar kopen het grootste deel van het verdeelde water aan bij andere waterbedrijven. Een netwerk van transportleidingen brengt het water op het grondgebied van de gemeenten. Daarna loopt het via een uitgebreid distributienet tot bij de klanten.

Duurzaam en zuinig omgaan met water is onze maatschappelijke opdracht. Gemeenten, bedrijven en de zorg-, sport- en onderwijssector kunnen een beroep doen op Aquadomo om hun sanitaire installaties te laten screenen op legionella. Aquadomo zet ook in op proces- en afvalwaterbehandeling. Met het kenniscentrum voor regenwaterbeheer Reni geven wij advies rond regenwaterrecuperatie, -opvang en -infiltratie voor particuliere verbouwers. 

Zuivering

Wij ondersteunen de verzameling en het transport van afvalwater naar de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. Samen met haar deelnemers stellen we een actieplan op om de Europese zuiveringsnormen van 2027 te halen, rekening houdend met de financiƫle draagkracht van elke deelnemer.

Sport en facilitair management

Sport

Wij treden op als facilitator en ondersteunt het lokale sportbeleid van haar partners door het uitwerken van een kwalilteitsvol sport- en recreatieaanbod in nauw overleg met deelnemers, leveranciers, lokale sportclubs en sporters. Wij zijn ook partner voor het volledige proces van ontwerp van energie-efficiĆ«nte nieuwbouw of duurzame renovatie, tot onderhoud en exploitatie. De Sustainable Development Goals 2030 van de Verenigde Naties en de bestaande regelgeving zijn het vertrekpunt voor het realiseren van toegankelijke, veilige en gezonde gebouwen en omgevingen, die waar mogelijk mutifuntioneel kunnen ingezet worden.

Elke deelnemer kan voor zijn sportaccommodaties kiezen uit een breed gamma van dienstverlening:

  • multifunctionele uitbating
  • investering en financiering
  • administratie, klantenbeheer en promotie
  • ontwerp- en projectrealisatie, facilitair beheer en exploitatie
  • veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitscertificatie

Facilitair management

Om de activiteiten van Sport te ondersteunen werd een departement Facilitair beheer uitgebouwd. Dankzij onze expertise in bouwkunde, projectmanagement, duurzame technieken en wetgeving zijn we de ideale partner voor het totaalbeheer van gebouwen en omgeving, zowel voor energiebeheer, optimalisatiestudies als audits. We kunnen ook instaan voor de volldige projectbegeleiding van nieuwbouw en renovatie en nemen op vraag de rol van leidend ambtenaar op. Concreet worden onze medewerkers Facilitair management ingezet voor het globale gebouwen- en terreinenbeheer van de eigen gebouwen, voor sportaccommodaties en voor de klanten van de aankoopcentrale CREAT. Maar onze medewerkers zorgen ook voor het volledige (preventief) onderhoud van HVAC, zwembadtechnieken, elekriciteit, bouwkundige aspecten en terreinonderhoud, herstel en planmatig onderhoud.