Skip to main content

Missie en waarden

Missie

De nieuwe missie geeft een samenvatting van onze kernopdracht:

 

Waarden

Onze nieuwe bedrijfswaarden omschrijven hoe TMVW omgaat met haar klanten, deelnemers en personeel: