Cookiebeleid

Dit cookiebeleid regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website (farys.be). Bij jouw eerste bezoek op onze website zullen wij via onze cookie pop-up peilen naar jouw voorkeuren zodat wij slechts cookies op jouw toestel plaatsen met jouw toestemming of wegens het gerechtvaardigd belang. Dit wordt verder toegelicht onder punt 2.

Farys ov, met zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent, België, ingeschreven in het KBO onder nummer 0200.068.636 (“Farys”, “wij”, “ons”), treedt in het kader van deze verwerkingen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Farys handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”).

Farys vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en hecht grote waarde aan het juist beschermen van jouw persoonsgegevens. 

Via dit cookiebeleid wil Farys jou – als bezoeker en gebruiker van onze website – zoveel mogelijk informeren en controle geven over de verzameling, de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens. Lees dit cookiebeleid zeer aandachtig en lees dit cookiebeleid samen met onze privacy policy. Hieronder worden niet enkel je rechten omschreven, maar ook de manier waarop je deze rechten kan uitoefenen.

Farys heeft een functionaris voor gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer (“DPO”) genoemd) aangesteld, bij wie je steeds terecht kan voor vragen omtrent jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens. De DPO is bereikbaar via volgend e-mailadres: dpo@farys.be.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?

Om dit volledig duidelijk te maken, gaan we eerst heel algemeen toelichten wat cookies zijn en wat ze doen en vervolgens gaan we onze cookies opgedeeld in categorieën doorlopen in onze cookielijst. Op deze manier proberen wij zo transparant mogelijk te zijn.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser of op de harde schijf van je computer(s) of mobiele apparaten als je een website bezoekt. Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze website(s) worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze website(s) beter afstemmen op je wensen, voorkeur en gebruiksgemak.

Cookies voeren geen acties uit op je computer(s) of mobiele apparaten, ze bezorgen je browser alleen extra informatie. Eigenlijk werken onze functionele cookies dus als ‘geheugensteuntjes’ voor website(s). Ze kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens…) onthouden, maar slaan geen namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen je IP-adres).

Surf je naar onze website? Dan kan onze website, mits jouw toestemming, automatisch ‘cookies’ plaatsen op de harde schijf van je computer(s) of mobiele apparaten. Als jij geen toestemming geeft, zullen wij enkel strikt noodzakelijke cookies plaatsen. Deze strikt noodzakelijke cookies dienen om de website correct te laten functioneren. De cookies waarvoor wij jouw toestemming vragen, dienen om jouw gebruikservaring op de website te verbeteren en/of gerichte advertenties te kunnen tonen en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op jouw behoeften, wensen en voorkeuren. 

Naast cookies zijn er ook andere technieken die in dit beleid worden opgenomen. Het gaat bijv. om Javascripts, web beacons, SDK’s en pixels. Dit zijn technieken die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen, deze in kleine eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan en vervolgens kan versturen. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites en apps. 

Onze cookielijst

Deze cookielijst verdeelt de cookies naargelang hun oorsprong, hun functionaliteit en hun levensduur in verschillende categorieën. Wij hanteren een opdeling per categorie van cookies nl. strikt noodzakelijke cookies, statische cookies, functionele cookies en marketing cookies. 

Wij nemen in onze cookielijst ook meteen mee welke partijen aan de cookie gelinkt zijn en dus gegevens van jou ontvangen. Zo is meteen duidelijk of de cookie door ons geplaatst wordt (first party of interne cookies) of door een externe of third party. Third party cookies zijn cookies die van een ander domein zijn dan de website waarop je je bevindt en ze worden gebruikt voor marketing of advertentiedoeleinden. 

Wij hebben geen invloed op de verwerkingen die de ontvangers ondernemen met de informatie uit deze cookies. Wij verwijzen je voor meer informatie dan ook graag door naar de privacyverklaringen van deze partijen. Wij hebben echter geen enkele invloed op hun privacyverklaring, noch op de inhoud van de cookies van deze partijen.

  • Strikt noodzakelijke cookies (altijd actief)

Noodzakelijke cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en zijn altijd actief. Voor deze soort cookies is er geen toestemming nodig. Ze dienen bijvoorbeeld voor de paginanavigatie, de registratie van de privacy instellingen of om de toegang tot beveiligde delen van onze website af te schermen. We gebruiken de gegevens die we ermee verzamelen nooit voor andere doeleinden en geven ze niet door aan derde partijen. 

Cookie categorie Host Naam Beschrijving Duur
Deze cookie wordt ingesteld door websites die bepaalde versies van de cookie law compliance-oplossing van CookiePro gebruiken. Het wordt ingesteld nadat bezoekers een cookie-informatiemelding hebben gezien en in sommige gevallen alleen wanneer ze de melding actief sluiten. Het stelt de website in staat om het bericht niet meer dan één keer aan een gebruiker te tonen. De cookie heeft een levensduur van een jaar en bevat geen persoonlijke informatie.
Deze cookie wordt ingesteld door de cookie compliance-oplossing van CookiePro. Het slaat informatie op over de categorieën cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Dit stelt site-eigenaren in staat om te voorkomen dat cookies in elke categorie worden ingesteld in de browser van de gebruiker, wanneer er geen toestemming wordt gegeven. De cookie heeft een normale levensduur van een jaar, zodat terugkerende bezoekers van de site hun voorkeuren onthouden. Het bevat geen informatie die de bezoeker van de site kan identificeren.

 

  • Statistische cookies

We weten graag hoeveel bezoekers we op onze website ontvangen en welke pagina's die bezoekers het meest interessant vinden. We leren er erg veel uit en kunnen op basis daarvan onze website én onze diensten verbeteren. Statistische cookies zijn erg belangrijk voor ons en eigenlijk ook voor jou als bezoeker. We plaatsen nochtans nooit statistische cookies zonder jouw toestemming en gebruiken de gegevens die we verzamelen nooit voor andere doeleinden en geven ze zeker ook niet door aan derden. 

Cookie categorie Host Naam Beschrijving Duur
Deze cookie wordt geassocieerd met sites die Google Tag Manager gebruiken om andere scripts en code in een pagina te laden. Wanneer het wordt gebruikt, kan het als strikt noodzakelijk worden beschouwd, omdat zonder het, andere scripts mogelijk niet correct functioneren. Het einde van de naam is een uniek nummer dat ook een id is voor een gekoppeld Google Analytics-account.
Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Dit lijkt een nieuwe cookie te zijn en vanaf het voorjaar van 2017 is er geen informatie meer beschikbaar van Google. Het lijkt een unieke waarde op te slaan en bij te werken voor elke bezochte pagina.
Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is voor de veelgebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als client-id. Het wordt opgenomen in elke paginaaanvraag op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van sites. Standaard is het ingesteld om na 2 jaar te verlopen, hoewel dit kan worden aangepast door website-eigenaren.
Dit domein wordt beheerd door New Relic, dat een platform biedt voor het bewaken van de prestaties van web- en mobiele applicaties.

 

  • Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als je deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Cookie categorie Host Naam Beschrijving Duur
Dit is een CloudFoundry cookie
Dit domein is eigendom van Vimeo. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: Video Hosting/Sharing

 

  • Marketing cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden door die bedrijven gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van jouw browser en internetapparaat. 
 

Cookie categorie Host Naam Beschrijving Duur
Deze cookie wordt gebruikt als een unieke identificatie om het bekijken van video's bij te houden
YouTube is een google-platform voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingesloten in websites, die zijn samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven aan webbezoekers op een breed scala van hun eigen en andere websites.
YouTube is een google-platform voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingesloten in websites, die zijn samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven aan webbezoekers op een breed scala van hun eigen en andere websites.
.
Gebruik Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google Inc. Google Analytics plaatst een cookie om je gebruik van de site te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteit op onze website. Dit helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Voordat een Google cookie op jouw toestel geplaatst wordt, zal er steeds een toestemming gevraagd worden. Je zal de cookies van Google ook vinden in onze cookielijst. Wij duiden in de instelling ook altijd aan dat het IP adres van de bezoeker geanonimiseerd wordt, inclusief het gebruik van pseudonimisering van identifiers.

Google bewaart de gegevens verzameld door de cookies op haar servers. In de instelling hebben wij de keuzeoptie ‘Europe West’ aangeduid zodat de gegevens binnen de EER zouden blijven, maar aangezien het een Amerikaanse speler is, kunnen er gegevens buiten de EER gaan.

Meer weten over cookies?

Wens je meer informatie over cookies en het gebruik daarvan in het algemeen, dan kan je terecht op de volgende website: www.allaboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: www.youronlinechoices.eu.

Cookies beheren of verwijderen

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren in het voorkeurmenu via de knop “cookievoorkeuren”.

Je kunt alle cookies die al op jouw apparaat staan, verwijderen door de browsegeschiedenis van jouw browser te wissen. Hierdoor worden alle cookies verwijderd van alle websites die je hebt bezocht.

Wees je er echter van bewust dat je ook bepaalde opgeslagen informatie kunt verliezen (bijv. opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren).

Opmerkingen en/of klachten

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je om ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Als je enige reden hebt om aan te nemen dat Farys jouw aanvraag niet of niet correct of onvoldoende behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met onze DPO via dpo@farys.be zodat wij, samen met jou, de opties kunnen bekijken.

Je kan ook altijd bemiddeling vragen via onze interne ombudsfunctie. De interne ombudsfunctie garandeert een objectieve en onafhankelijke aanpak en een brede kennis van Farys. Je kan contact opnemen via dit webformulier.

Als Farys niet reageert op je aanvraag, deze weigert of als ons antwoord niet voldoet aan jouw verwachtingen, dan heb je steeds het recht een klacht neer te leggen bij:

Wijzigingen aan het cookiebeleid

Wij houden dit cookiebeleid actueel. Deze pagina toont altijd de laatste versie.

Laatste update: 12 januari 2024

Niet gevonden wat je zocht?