Netuitbreiding

Een netuitbreiding is noodzakelijk als een perceel een aftakking op het waterdistributienetwerk wenst maar er nog geen distributieleiding aanwezig is. Indien er een uitbreiding dient te gebeuren voor een groep van gebouwen spreken we van een wooncomplex.

Een wooncomplex is een groep gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. Eventuele wegenis in een wooncomplex wordt niet overgedragen naar het openbaar domein.

Voorbeelden zijn: groepswoningbouw, co-housing projecten…

We maken een onderscheid tussen:

 

een wooncomplex met openbaar karakter

Hier geldt een vrije toegang, ook voor niet-bewoners. Het drinkwaterdistributienetwerk wordt door ons aangelegd tot aan de woongelegenheden.

De toegang tot het drinkwaternet moet je in 2 stappen aanvragen:

  1. een aanvraag indienen voor de uitbreiding van het waterdistributienetwerk in het wooncomplex
    Indienen aanvraag
  2. een aanvraag indienen voor de realisatie van de aftakkingen en de individuele bemetering
    Aanvragen aftakking

Voor de aanleg en het onderhoud van de drinkwaterleidingen zal een erfdienstbaarheid gevestigd moeten worden.

een wooncomplex zonder openbaar karakter

Dit wooncomplex is afgesloten met een poort of met een bord ‘privédomein – verboden toegang’ en is dus niet vrij toegankelijk.

Hier worden alle drinkwaterleidingen als binneninstallatie beschouwd. De bouwpromotor staat zelf in voor het ontwerp van de waterdistributienet binnen het wooncomplex. FARYS legt enkel de aftakking aan en plaatst de individuele watermeters.

Ter hoogte van de rooilijn voorziet de bouwpromotor een vorstvrije, overdekte en afgesloten locatie waar de individuele watermeters kunnen worden geïnstalleerd. Vanuit dit gebouw worden de woongelegenheden met aparte leidingen bediend.

De bouwpromotor dient voor de realisatie van de aftakking en de individuele bemetering een aanvraag in bij FARYS:
Aanvraag aftakking

Aanvraag netuitbreiding 

 

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?

PUBLICATIES