Enquête brief gemeenten (ARG)

Velden met een * zijn verplicht.

 • 1
  Huidige Start
 • 2
  Aansluiting op open gracht
 • 3
  Huisaansluitputjes
 • 4
  Storing
 • 5
  Tarieven
 • 6
  Voorbehandelingsinstallatie centraal en collectief geoptimaliseerd gebied
 • 7
  Infiltratievoorziening
 • 8
  Bemalingswater
 • 9
  (Bouw)reglementen
 • 10
  Verkavelingen
 • 11
  Overzicht
 • 12
  Bevestiging
 • 1
  Huidige Start
 • 2
  Aansluiting op open gracht
 • 3
  Huisaansluitputjes
 • 4
  Storing
 • 5
  Tarieven
 • 6
  Voorbehandelingsinstallatie centraal en collectief geoptimaliseerd gebied
 • 7
  Infiltratievoorziening
 • 8
  Bemalingswater
 • 9
  (Bouw)reglementen
 • 10
  Verkavelingen
 • 11
  Overzicht
 • 12
  Bevestiging

Start

Zoals uiteengezet in de presentatie biedt het BWVR van FARYS de mogelijkheid om een gemeentelijk beleid te voeren rond huisaansluitingen. 

Op basis van de vragen hieronder willen we u hierin begeleiden en helpen om het gewenste beleid vorm te geven. Vanuit de presentatie wordt telkens verwezen naar de corresponderende vraag. In de vragenlijst geven we ook telkens een toelichting (i).

Mogen wij u verzoeken ons de ingevulde vragenlijsten terug te bezorgen vóór **/**/**** . U kan die versturen via www.farys.be/*****.

Zodra de Minister van Leefmilieu en Natuur het BWVR goedgekeurd heeft zullen wij u vragen om uw keuzes te bekrachtigen in een gemeenteraadsbesluit.

Mocht u nog bijkomende vragen hebben, dan kan u steeds contact opnemen met ****.

Hoogachtend,

Marleen Porto-Carrero 

Contactgegevens