Hoe kan ik legionella voorkomen?

Centraal bij de preventie staat de temperatuur van het leidingwater. Als men werkt met een centrale verhitting, moeten warmwaterleidingen een temperatuur hebben van 60° C. Koudwaterleidingen moeten onder de 20° C blijven. De terugkeerleiding naar de verwarmer moet een watertemperatuur garanderen van minstens 50° C.

Mogelijke problemen zijn:

  • het onvoldoende geïsoleerd zijn van de leidingen
  • het te dicht bij elkaar leggen van het warm- en het koudwatercircuit
  • grote afstand tussen verhittingspunt en tappunt
  • onvoldoende capaciteit van de boiler of opslagtank
  • onvoldoende rondpompdebiet bij circulerende circuits
  • opslagtanks, boilers en douche- en kraankoppen moeten regelmatig gereinigd en ontkalkt worden
  • men moet stagnatie van het water in de leidingen voorkomen.

De hoge temperatuur van het warmwatercircuit veronderstelt het veralgemeend gebruik van thermostatische kranen.

Doorspoelen van de leidingen met water op hoge temperatuur is een doeltreffend middel. De bacterie sterft zeer vlug af (ongeveer 3 minuten) bij temperaturen van 70° C. Daarom is het aan te raden het circuit door te spoelen met water van 70° C gedurende 5 minuten of water van 60° C of meer gedurende 20 minuten d.w.z. effectief tussen 60 en 70° C aan het tappunt.

 

Niet gevonden wat je zocht?