Melden van bemaling (in Gent)

Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

 • 1
  Huidige Aanvraag
 • 2
  Contactgegevens
 • 3
  Overzicht
 • 4
  Bevestiging
 • 1
  Huidige Aanvraag
 • 2
  Contactgegevens
 • 3
  Overzicht
 • 4
  Bevestiging

Bemaling

ADRES VAN DE BEMALING:

Adres bemaling

Bij een debiet vanaf 10 m³ per uur moet de bemaling aangevraagd worden bij Aquafin via

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/verbouwen/water-wegpompen/procedure-voor-het-lozen-van-bemalingswater.

Periode van bemaling

FARYS wijst bijkomend nog op de volgende aandachtspunten:

 • Bij lozing in oppervlaktewater is er afstemming met de desbetreffende waterloopbeheerder(s).
 • Er moet steeds een zandvang voorzien worden op de lozing zodat er geen aanslibbing is.
 • De lozing mag geen hinder veroorzaken. Als er zich als gevolg van de bemaling toch lokaal hinder voordoet (verstopping, waterstagnatie, vervuiling…), dan moet dit door de aanvrager onmiddellijk aangepakt en opgelost worden. 

FARYS zal de situatie op het terrein controleren binnen de 2 weken na ontvangst van de melding en advies geven hoe en waar de bemaling het best kan worden opgesteld en aangesloten. De bemaling mag niet eerder worden aangesloten.

Als er wordt vastgesteld dat de opgelegde voorwaarden niet worden gerespecteerd, dan zal FARYS:

 • een melding overmaken aan de dienst Toezicht en de dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent;
 • alle verdere herstelkosten aan de bouwheer doorrekenen bij vaststelling van eventuele schade aan het gemeentelijk riolerings- of grachtenstelsel.