Mogelijk hinder van watertoevoer in noordelijk deel van Wetteren

30/05/2023

Op woensdag 7 juni 2023 voeren we onderhoudswerken uit aan een belangrijke toevoerleiding tussen Gijzegem en Gent.

Alle effectief betrokken klanten ontvangen nog een brief en een sms of e-mail als we over actuele contactgegevens beschikken.

Hou onze website zeker in de gaten voor eventuele updates over de werken. Doen er zich (weers)omstandigheden voor die een invloed hebben op de werken, dan informeren wij je hierover vooraf.

Mogelijke hinder

Tijdens de werken (tussen 9u en 18u) kan je hinder ondervinden door tijdelijke onderbrekingen en/of drukschommelingen in de drinkwatertoevoer. Neem daarom misschien wat voorzorgsmaatregelen, zoals het vullen van een paar emmers of een bad.

Door de aanwezigheid van lucht in de leidingen kan het water tijdelijk ook wit kleuren. Dit is onschuldig en heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater.

Wij verontschuldigen ons alvast hiervoor. We stellen alles in het werk om de eventuele hinder tot een minimum te beperken.

Bedankt voor je begrip.

Registreer je op MyFarys om via mail of sms op de hoogte te blijven van onze werken.

Neem voor meer info een kijkje op onze werkensite

Niet gevonden wat je zocht?