Regenwaterinstallaties

Basiscriteria

  • Leg een volledig gescheiden net aan met gescheiden voedingsleidingen naar de verschillende aftappunten.
  • Maak geen rechtstreekse verbinding tussen de drinkwaterleiding en de regenwaterleiding. Ook keerkleppen, gesloten afsluiters, driewegkranen, wegneembare verbindingen, onderbrekingen met verschildrukzone zijn verboden. Het is ook verboden om mengkranen te voeden met water uit verschillende circuits.
  • Markeer aan de aftappunten van de regenwaterleiding duidelijk dat het geen drinkbaar water is, bijvoorbeeld met een pictogram.
  • De drinkwaterleidingen moeten gecodeerd zijn (groene leidingen met witte ringen).

Technische info

  • Regenwater is zuurder en zachter dan gewoon drinkwater. Dit tast metalen leidingen aan. Gebruik daarom kunststofbuizen en een speciale pomp voor je regenwaterinstallatie.
  • De leidingen van je regenwaterinstallatie moeten conform het technisch reglement zijn. De onderbreking tussen het drinkwaternet en het regenwaternet moet in overeenstemming zijn met het repertorium.
  • Belgaqua, de Belgische Federatie voor de Watersector, stelt lijsten op van goedgekeurde installaties. Deze lijsten vind je in het Repertorium.

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?

Publicaties

Document
Document