Tariefplan 2023-2028

De tarieven voor drinkwater legt elk waterbedrijf voor 6 jaar vast in een tariefplan. Dat plan wordt vooraf voorgelegd aan onze klanten, onze deelnemers en aan de WaterRegulator. Via dit tariefplan krijg je als klant een beeld van de verwachte evolutie van de drinkwaterprijs.

Als waterbedrijf mogen wij onze tarieven niet zomaar aanpassen. De tarieven mogen enkel de kosten dekken die we nodig hebben voor onze taak als producent en leverancier van drinkwater. Prijswijzigingen worden daarom gecontroleerd door de WaterRegulator.

Hoe worden de tariefplannen opgemaakt?

De tarieven worden bepaald voor 6 jaar. Dit zorgt voor meer transparantie en voorspelbaarheid.

Bij de opmaak van dit tariefplan baseerden we ons op alle elementen die het drinkwatertarief mee bepalen: investeringsplannen, economische vooruitzichten, demografische ontwikkelingen, verwachtingen rond het verbruikspatroon ...

Jaarlijks gebeurt er een indexatie en worden de maximumtarieven voor de variabele prijs in de drinkwatercomponent berekend. In het tariefplan vind je immers alleen de evolutie van de prijs voor de productie en levering van drinkwater. Je betaalt via je integrale drinkwaterfactuur ook voor de afvoer en zuivering van je afvalwater. 

Consultatiedocumenten

Niet gevonden wat je zocht?

Andere websites