Van 11 april tot 7 juli 2023 boringwerken ter hoogte van de Spuimeersenweg in Hofstade

03/04/2023

In het kader van het project DEEPER BLUE voert Farys vanaf 11 april 2023 samen met De Watergroep werken uit ter hoogte van het rioolwaterzuiveringsstation (RWZI) in de Spuimeersstraat in Hofstade (project in opdracht  van Waterunie).

Mogelijke hinder

(Geluids)overlast is mogelijk, door het werkverkeer in de straat of de (compressoren) van de boorinstallatie. De boring gebeurt onder waterdruk en het overtollige boorwater wordt na zuivering afgeleid via een tijdelijke leiding naar de Molenbeek. Dit water heeft geen negatieve impact op de Molenbeek.

Situering van de werken

De werken zijn een onderdeel van DEEPER BLUE. Dat project wil het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Aalst gedeeltelijk hergebruiken als drinkwater, uiteraard na verregaande zuivering met behulp van membraanfiltratie door omgekeerde osmose. Het geproduceerde drinkwater wordt ondergronds gebufferd volgens het Aquifer Storage en Recovery (ASR) principe.

Waterunie, de dochteronderneming van waterbedrijven Farys en De Watergroep, realiseert dit project op de RWZI Aalst in samenwerking met Aquafin en ondersteund door het onderzoeksplatform CAPTURE. Het initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal van de Vlaamse Regering.

Waarom een boring?

Een eerste stap in ons project is de boring van de ASR-put (Aquifer Storage & Recovery) door een erkende boorfirma. We boren hierbij tot 240 meter diepte. Indien een goede watervoerende laag (aquifer) kan worden aangeboord, zal deze ingezet worden als een ‘winter-zomer batterij voor water’. In natte periodes met wateroverschot zal later één miljoen liter per dag worden geïnjecteerd in de ASR-put (= Aquifer Storage). Op deze manier bouwt het project een strategische voorraad aan water op, die opnieuw kan worden opgepompt in droge periodes van waterschaarste (= Aquifer Recovery).

Niet gevonden wat je zocht?