Voorbeeld stand van klantenrekening

Klantgegevens

Stand van klantenrekening - deel 1

Stand van klantenrekening - Klantgegevens

1. Klantnummer

Dit is je uniek klantnummer.

Vermeld dit steeds in al je communicatie met FARYS.

2. Contractrekening

Dit nummer groepeert je facturatie- en betalingsgegevens.

Overzicht open posten

Stand van klantenrekening - deel 2

Stand van klantenrekening - Overzicht open posten

1. Leveringsadres

Dit is het adres waar het gefactureerde water verbruikt wordt.

In uitzonderlijke gevallen komt dit adres niet overeen met het postadres, maar verwijst het naar de plaats waar de toevoerleiding het gebouw binnenkomt. Dit kan bijv. het geval zijn bij een hoekpand.

2. Contractnummer

Dit is het uniek nummer van de overeenkomst van het leveringsadres.

3. Factuurnummer

Dit is het unieke nummer van de factuur.

Vermeld dit nummer steeds als je vragen hebt over de factuur.

4. Vervaldatum

Dit is de dag waarop de factuur moet betaald zijn.

5. Andere open posten

Dit zijn andere open bedragen zoals aanmaankosten, afbetalingsplannen, waarborgen, verwijlinteresten, schadevergoedingen, juridische kosten, facturen voor rioolaansluitingen, drinkwateraftakkingen, …

6. Totaal open bedrag

Dit is het totaal bedrag dat je nog moet betalen. Dit gaat om:

  • vervallen facturen of kosten én
  • posten waarvan de vervaldatum nog niet verlopen is.

7. Totaal vervallen bedrag

Dit is het openstaand vervallen bedrag. Dit zijn enkel de posten waarvan de vervaldatum verlopen is.

     

    Veelgestelde vragen

    Niet gevonden wat je zocht?