Waarom betaal ik als grootverbruiker een heffing op waterverontreiniging?

Collectoren brengen het te zuiveren afvalwater naar grote zuiveringsinstallaties. Deze infrastructuur situeert zich op het bovengemeentelijke niveau. Daarom bepaalt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de heffing op waterverontreiniging.

De VMM bezorgt deze gegevens aan FARYS. Wij houden rekening met de bovengemeentelijke bijdrage voor drinkwater en de bovengemeentelijke vergoeding voor eigen water die wij al eerder aanrekenden.

  • Heb je te veel betaald? Dan ontvang je een creditnota van FARYS voor het verschil.
  • Heb je te weinig betaald? Dan ontvang je in de meeste gevallen een factuur van FARYS voor het verschil.

Niet gevonden wat je zocht?