Wat als je geen gescheiden afvoer aanlegt?

Gescheiden rioleringsstelsels hebben kleine afvalwaterleidingen, die er niet op voorzien zijn om ook nog hemelwater af te voeren. Zonder gescheiden afvoer op je priv├ędomein vergroot je de kans op overstromingen, geurhinder en wateroverlast, zelfs tot in je woning.

Niet gevonden wat je zocht?