Wat doe ik bij een verstopte afvoer?

Het is belangrijk dat je weet waar de verstopping zich bevindt. Dat kan je doen door een eenvoudige test: giet een emmer water in het toezichtputje op je afvoer.

Bevindt de verstopping zich op je privé-installatie?

Dan zal het water weglopen naar de openbare riolering. Contacteer een loodgieter om je binneninstallatie na te kijken.

Denk je dat de verstopping het gevolg is van problemen op openbaar terrein?

Blijft het water staan in het putje? Neem contact op met je rioolbeheerder, zodat je vermoeden tegensprekelijk kan vastgesteld worden. Als wij zelf geen vaststellingen kunnen doen, dan gaan we in geen geval over tot terugbetaling van door de klant gemaakte kosten.

Opgelet voor onbetrouwbare praktijken

Wees waakzaam voor malafide personen die woekertarieven aanrekenen en je vertellen dat je die wel kan recupereren. Verklaringen door de loodgieter dat de problemen het gevolg zijn van problemen aan de openbare riolering hebben geen enkele waarde als wij als rioolbeheerder zelf geen vaststellingen hebben kunnen doen.

Niet gevonden wat je zocht?