Wat is een vuilvrachteenheid?

Dit is een index die de mate van vervuiling weergeeft. Deze wordt bekomen door de concentratie van vervuiling op de verbruikte hoeveelheid water te bepalen.

Je kan kiezen tussen:

  • De forfaitaire berekeningsmethode: het aantal vuilvrachteenheden wordt theoretisch bepaald op basis van de sector waartoe je behoort
  • De uitgebreide berekeningsmethode: het aantal vuilvrachteenheden wordt bepaald door effectieve staalname op het terrein.

Niet gevonden wat je zocht?