Wat zijn de uitgangspunten van de uniforme tariefstructuur in Vlaanderen?

De Vlaamse overheid voerde op 1 januari 2016 een uniforme tariefstructuur in voor alle Vlaamse waterbedrijven. Voordien had elk bedrijf een eigen manier van factureren.

Het creëren van transparantie, het streven naar meer eenvormigheid en het aanmoedigen van duurzaam watergebruik zijn fundamentele uitgangspunten bij deze beslissing.

De belangrijkste doelstellingen van deze nieuwe tariefregulering zijn: een beter voorspelbare prijs, prijsschokken voorkomen, een transparante berekeningsmethode, dekking van alle redelijke kosten en meer verantwoordelijkheid bij de exploitanten.

Niet gevonden wat je zocht?