Skip to main content

Water in het Zuiden

Sinds 2003 zet FARYS zich samen met zijn deelnemers in om in achtergestelde gebieden de toegang tot drinkwater te verbeteren. Wij steunden waterprojecten in Haïti, Ecuador, Congo en Ghana. Dit zijn stuk voor stuk projecten waar de zelfredzaamheid van de lokale bevolking wordt gestimuleerd.

FARYS geeft ook praktische steun en advies over hoe drinkwaterleidingen, reservoirs en tappunten volgens de regels der kunst moeten gelegd worden.

Voor onze waterprojecten werken wij samen met het Vlaams Partnerschap voor Ontwikkeling (VPOWvO). Zij hebben als ambitie om 6 miljoen mensen in ontwikkelingslanden aan water en/of sanitatie te helpen tegen 2015. Deze projecten krijgen subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. De jaarlijkse bijdrage van FARYS wordt dus goed besteed.