Water in het Zuiden

Sinds 2003 zet Farys zich samen met zijn deelnemers in om in achtergestelde gebieden de toegang tot drinkwater te verbeteren. Wij steunden waterprojecten in Haïti, Ecuador, Congo en Ghana. Dit zijn stuk voor stuk projecten waar de zelfredzaamheid van de lokale bevolking wordt gestimuleerd.

Onder de koepel van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) participeert Farys sinds 2017 in een langlopend project van de NGO Join For Water (het vroegere Protos) in Mali. Naast een financiële bijdrage houdt deze samenwerking ook een technische ondersteuning en expertisedeling in.

Zo concretiseerde een werkbezoek van een delegatie uit Mali de jarenlange samenwerking in oktober 2019. Het intensieve weekprogramma omvatte briefings en uitwisseling van concepten en aanpak op zowel technisch vlak alsook qua organisatie van de sector en het wettelijk kader in Vlaanderen. Onder meer een bezoek aan een werf (onderboring van de Leie in Deinze), het nieuwe reservoir in Asse en de silo in Beersel maakten de technische toelichtingen tastbaar. Alle deelnemers bevestigden na afloop van de missie de uitgesproken toegevoegde waarde die zij hierdoor verwierven voor hun specifieke werking en ook voor hun verdere onderlinge interacties in Mali zelf.

Not found what you were looking for?