Geplande werken Gent -

Startdatum werken 03-02-2020
Einddatum werken 30-06-2023
Effect op de waterlevering geen impact

De projectzone omvat de Salviastraat, de Bromeliastraat, de Oscar De Reusestraat, de Rozebroekstraat (deel tussen de Victor Braeckmanlaan en Oscar De Reusestraat, inclusief het kruispunt),

de Rozebroekslag en de Victor Braeckmanlaan (geen heraanleg, enkel plaatsen van een bufferleiding).

Op de aangeduide locatie breken wij de weg volledig open en komt er een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Tegelijkertijd krijgt de straat een volledig nieuwe inrichting.

Wenst u de geplande ingrepen meer in detail te bekijken? Dat kan!

Surf naar www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: Salviastraat). U vindt daar alle detailontwerpen.

Locatie

Salviastr Bromeliastr Rozebroekstr Rozebroekslag