Geplande werken Lebbeke -

Startdatum werken 01-10-2021
Einddatum werken 30-04-2023
Effect op de waterlevering geen impact

Welke werken?

We leggen een gescheiden rioolstelsel aan zodat regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd.

Meer over de aanleg van een gescheiden afvoer

Daarnaast voeren we ook wegenwerken uit:

  • het aanleggen van nieuwe straten
  • het onderhouden van bestaande straten
  • het herstel van beschadigd wegdek

Tijdens de werken

(Geluids)overlast is mogelijk, door de graafmachines of het werkverkeer in de straat. Misschien is je oprit tijdelijk niet toegankelijk of moet je ergens anders parkeren, omdat de straat is opengebroken.

Verder kan het zijn dat je je vuilnisbak op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen de straat niet kan inrijden.

Meer informatie

Via deze pagina houden we je op de hoogte. Heb je toch nog vragen? Bel ons dan op het nummer 078 35 35 88.

 

Welke werken?

We leggen een gescheiden rioolstelsel aan zodat regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd.

Meer over de aanleg van een gescheiden afvoer

Daarnaast voeren we ook wegenwerken uit:

  • het aanleggen van nieuwe straten
  • het onderhouden van bestaande straten
  • het herstel van beschadigd wegdek

Tijdens de werken

(Geluids)overlast is mogelijk, door de graafmachines of het werkverkeer in de straat. Misschien is je oprit tijdelijk niet toegankelijk of moet je ergens anders parkeren, omdat de straat is opengebroken.

Verder kan het zijn dat je je vuilnisbak op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen de straat niet kan inrijden.

Meer informatie

Via deze pagina houden we je op de hoogte. Heb je toch nog vragen? Bel ons dan op het nummer 078 35 35 88.

--------------------------------------------------------------------------------

Quels travaux ?

Nous posons un système d’égouts séparatif pour évacuer les eaux pluviales séparément des eaux usées.

En savoir plus sur la construction d'une évacuation séparée

Nous réalisons également des travaux routiers :

  • la construction de nouvelles rues
  • l’entretien de rues existantes
  • la réfection de chaussées endommagées

Pendant les travaux

Suite aux travaux d’excavation et la circulation de chantier, des nuisances (sonores) sont possibles. Votre allée est peut-être temporairement inaccessible ou vous devez vous garer ailleurs parce que la rue a été ouverte.

Vous devrez peut-être aussi placer votre poubelle à un endroit différent si le camion à ordures ne peut pas entrer dans votre rue.

En savoir plus ?

Nous vous tenons au courant via cette page web. En cas de questions supplémentaires, appelez-nous au numéro 078 35 35 88.

 

Locatie

Bermenstraat (9280)
Bleekstraat (9280)
Hoogstraat (9280)
Kapellenstraat (9280)
Mottekensstraat (9280)