Geplande werken Gent -

Startdatum werken 11-06-2024
Einddatum werken 14-06-2024
Effect op de waterlevering geen impact

DRINGENDE RIOLERINGSWERKEN IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN UW WONING

Beste bewoner

Farys voert tussen 11 juni en 18 juni 2024 herstellingswerken aan de rioleringsinfrastructuur uit. Door onvoorziene (weers)omstandigheden kan de planning wijzigen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u via deze brief een overzicht geven van de werken en een antwoord bieden op een aantal concrete en praktische vragen.

1. Verwachte hinder

De werfzone bevindt zich in de parkeerstrook en de rijbaan gelegen in de Cederstraat ter hoogte van huisnummer 6-8. Het betreft het herstellen verzakking in de rijbaan. De straat wordt hierbij afgesloten vor alle verkeer. (excl. voetgangers en fietsers.). Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de grens der werken.

2. Specifieke maatregelen per gebruiker

  • Voetgangers en fietsers behouden een doorgang.
  • Gemotoriseerd verkeer dient een omleiding te volgen via de Kastanjestraat -> Boerderijstraat -> Meibloemstraat -> Sparrestraat.
  • Eenrichtingsverkeer in de Cederstraat wordt tijdelijk opgeheven.

4. Bijkomende vragen?

U kunt ook terecht bij onze klantendienst op het nummer 078 35 35 99 met vermelding van dossiernummer 81751281. Woont u in een appartementsgebouw? Mogen wij u dan vragen om deze brief ook op te hangen in de algemene delen, zodat alle bewoners op de hoogte zijn?

Locatie

Cederstraat (9000)