Geplande werken Gent -

Startdatum werken 10-06-2024
Einddatum werken 14-06-2024
Effect op de waterlevering geen impact

 

DRINGENDE RIOLERINGSWERKEN IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN UW WONING

Beste bewoner

Farys voert tussen 11 juni en 14 juni 2024 herstellingswerken aan de rioleringsinfrastructuur uit. Door onvoorziene (weers)omstandigheden kan de planning wijzigen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u via deze brief een overzicht geven van de werken en een antwoord bieden op een aantal concrete en praktische vragen.

1. Verwachte hinder

De werfzone bevindt zich in de rijbaan gelegen in de Phoenixstraat ter hoogte van huisnummer 164. Het betreft het vervangen van een kolk in de rijbaan.

2. Specifieke maatregelen per gebruiker

  • Voetgangers behouden hun doorgang.
  • Fietsers en gemotoriseerd verkeer worden via een beurtelingse doorgang langs de werfzone geleid.

4. Bijkomende vragen?

U kunt ook terecht bij onze klantendienst op het nummer 078 35 35 99 met vermelding van dossiernummer 81749381. Woont u in een appartementsgebouw? Mogen wij u dan vragen om deze brief ook op te hangen in de algemene delen, zodat alle bewoners op de hoogte zijn?

Locatie

Phoenixstraat (9000)