Geplande werken Gent -

Startdatum werken 24-06-2024
Einddatum werken 12-07-2024
Effect op de waterlevering geen impact

DRINGENDE RIOLERINGSWERKEN IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN UW WONING

Beste bewoner

Farys voert tussen 24 juni en 12 juli 2024 herstellingswerken aan de rioleringsinfrastructuur uit. Door onvoorziene (weers)omstandigheden kan de planning wijzigen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u via deze brief een overzicht geven van de werken en een antwoord bieden op een aantal concrete en praktische vragen.

1. Verwachte hinder

De werfzone bevindt zich in de rijbaan gelegen in de Remi Vlerickstraat ter hoogte van huisnummer 13 tot 17. De straat wordt hierbij afgesloten voor alle verkeer (excl voetgangers en (brom)fietsers). Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de grens der werken. Het betreft een putrenovatie en plaatsen van nieuw putdeksel in het midden van de rijweg.

2. Specifieke maatregelen per gebruiker

  • Voetgangers en fietsers behouden hun doorgang.
  • Gemotoriseerd verkeer dient een omleiding te volgen:
    • Komende van de Heerweg-Zuid -> Dorpsstraat
    • Komende van de Dorpsstraat -> Heerweg-Zuid

3. Bijkomende vragen?

U kunt ook terecht bij onze klantendienst op het nummer 078 35 35 99 met vermelding van dossiernummer 81626834.

Locatie

Remi Vlerickstraat (9052)