Geplande werken Gent -

Startdatum werken 03-06-2024
Einddatum werken 10-06-2024
Effect op de waterlevering geen impact

DRINGENDE RIOLERINGSWERKEN IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN UW WONING

Beste bewoner

Farys voert tussen 3 juni en 10 juni 2024 herstellingswerken aan de rioleringsinfrastructuur uit. Door onvoorziene (weers)omstandigheden kan de planning wijzigen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u via deze brief een overzicht geven van de werken en een antwoord bieden op een aantal concrete en praktische vragen.

1. Verwachte hinder

De werfzone bevindt zich in de rijbaan gelegen in de Victoriastraat ter hoogte van huisnummer 24. Het betreft het herstellen van een verzakking in de greppel.

2. Specifieke maatregelen per gebruiker

  • Voetgangers behouden hun doorgang.
  • Fietsers en gemotoriseerd behouden hun doorgang langs de werfzone. Het betreft een versmalling van de rijbaan.

3. Bijkomende vragen?

U kunt ook terecht bij onze klantendienst op het nummer 078 35 35 99 met vermelding van dossiernummer 81724184. Woont u in een appartementsgebouw? Mogen wij u dan vragen om deze brief ook op te hangen in de algemene delen, zodat alle bewoners op de hoogte zijn?

Locatie

Victoriastraat (9000)