Geplande werken Dilbeek - Nicola Henderickx

Startdatum werken 27-11-2023
Einddatum werken 29-11-2023
Effect op de waterlevering geen impact

 

Aannemer Elta voert, i.o.v. Farys, tussen 27 en 29 november 2023 sonderingwerken uit in kader van  het toekomstig rioleringsproject. Door onvoorziene (weers)omstandigheden kan de planning wijzigen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u via deze brief een overzicht geven van de werken en een antwoord bieden op een aantal concrete en praktische vragen.

1. Verwachte hinder

In de Scheestraat worden, ter hoogte van huisnummers 3, 21, 25, 35, 43 en het kruispunt Scheestraat / Kouterstraat sonderingen uitgevoerd. De werfzone bevindt zich in de rijbaan/voetpad/berm. De straat zal hierbij plaatselijk afgesloten worden voor alle verkeer (excl. voetgangers en fietsers). Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot de grens der werken.

2. Specifieke maatregelen per gebruiker

  • Voetgangers en fietsers behouden hun doorgang.
  • Gemotoriseerd verkeer dient een omleiding te volgen.
  • De werken worden uitgevoerd tussen 7u00 en 17u00 gelieve uw wagen tijdens deze periode buiten de werfzone te plaatsen.

3. Bijkomende vragen?

U vindt meer informatie over de werken op onze website https://werken.farys.be/ of via de FAQ op www.farys.be/werken-in-de-buurt. U kunt ook terecht bij onze klantendienst op het nummer 078 35 35 99 met vermelding van dossiernummer 81615313. Woont u in een appartementsgebouw? Mogen wij u dan vragen om deze brief ook op te hangen in de algemene delen, zodat alle bewoners op de hoogte zijn?

Locatie

Kouterstraat (1703)
Scheestraat (1703)