Geplande werken Gent -

Startdatum werken 25-06-2024
Einddatum werken 14-08-2024
Effect op de waterlevering geen impact

DRINGENDE RIOLERINGSWERKEN IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN UW WONING

Beste bewoner

Farys voert tussen 25 juni en 2 juli 2024 herstellingswerken aan de rioleringsinfrastructuur uit. Door onvoorziene (weers)omstandigheden kan de planning wijzigen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u via deze brief een overzicht geven van de werken en een antwoord bieden op een aantal concrete en praktische vragen.

1. Verwachte hinder

De werfzone bevindt zich in de rijbaan gelegen in Neermeerskaai ter hoogte van huisnummer 2. Het betreft het plaatsen van een nieuwe rioolmond.

2. Specifieke maatregelen per gebruiker

  • Voetgangers en fietsers behouden hun doorgang.
  • Fietsers en gemotoriseerd verkeer worden beurtelings langs de werfzone geleid.

3. Bijkomende vragen?

U kunt ook terecht bij onze klantendienst op het nummer 078 35 35 99 met vermelding van dossiernummer 81759535.

Locatie

Neermeerskaai (9000)