Geplande werken Aalst - PNT-000/22/008

Startdatum werken 11-04-2023
Einddatum werken 07-07-2023
Effect op de waterlevering geen impact

Locatie

RWZI Aalst, Spuimeersenweg 2, 9308 Hofstade

 

Wat is er aan de hand?

We voeren werken uit in het kader van het project DEEPER BLUE, voluit ‘DEEP buffering for Effluent Reuse’.

 

Het project DEEPER BLUE ambieert het hergebruik van RWZI effluent tot drinkwater, na verregaande zuivering m.b.v. membraanfiltratie door omgekeerde osmose. Het hergebruik wordt gekoppeld aan een ondergrondse buffering van het geproduceerde drinkwater, het zogenaamde Aquifer Storage en Recovery (ASR) principe. Waterunie, de dochteronderneming van waterbedrijven Farys en De Watergroep, realiseert dit project op de RWZI Aalst in samenwerking met Aquafin en ondersteund door het onderzoeksplatform CAPTURE. Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal van de Vlaamse Regering.

 

Welke werken?

Als eerste stap in ons project, wordt de boring van de ASR put uitgevoerd door een erkende boorfirma. We boren hierbij tot 275m diepte, in het gesteente van het Massief van Brabant, naar onze doelaquifer ‘de Sokkel’. Indien een goede watervoerende laag (aquifer) kan worden aangeboord, zal deze ingezet worden als een winter-zomer batterij voor water. Later zal dagelijks één miljoen liter hergebruikwater worden geproduceerd en in natte perioden van wateroverschot wordt het water geïnjecteerd in de ASR put (= Aquifer Storage). Op deze manier bouwt het project een strategische voorraad aan geïnjecteerd water op, die terug kan worden opgepompt in droge perioden van waterschaarste (= Aquifer Recovery).


Tijdens de werken

(Geluids)overlast is mogelijk, door het werkverkeer in de straat of de (compressoren van de) boorinstallatie. De boring gebeurt onder waterdruk en het overtollige boorwater wordt na zuivering afgeleid via een tijdelijke leiding naar de Molenbeek. Dit water heeft geen nadelige impact op de Molenbeek en de tijdelijke leiding wordt duidelijk gemarkeerd.


Meer informatie

Via deze pagina houden we je op de hoogte. Heb je toch nog vragen? Bel ons dan op het nummer 078 35 35 88.
De volledige info over het project DEEPER BLUE kan je raadplegen via de website van VMM: https://www.vmm.be/water/blue-deal/projecten-hergebruik-effluent/effluentprojecten/deeper-blue-deep-buffering-for-effluent-reuse

Locatie

Spuimeersenweg