Geplande werken Destelbergen -

Startdatum werken 01-07-2024
Einddatum werken 05-07-2024
Effect op de waterlevering geen impact

DRINGENDE RIOLERINGSWERKEN IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN UW WONING

Beste bewoner

Farys voert tussen 1 juli en 5 juli 2024 herstellingswerken aan de rioleringsinfrastructuur uit. Door onvoorziene (weers)omstandigheden kan de planning wijzigen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u via deze brief een overzicht geven van de werken en een antwoord bieden op een aantal concrete en praktische vragen.

1. Verwachte hinder

De werfzone bevindt zich in de rijbaan gelegen in de Hooistraat ter hoogte van huisnummer 138.

2. Specifieke maatregelen per gebruiker

  • Voetgangers behouden hun doorgang.
  • Fietsers en gemotoriseerd verkeer worden beurtelings langs de werfzone geleid
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 30km /u.

3. Bijkomende vragen?

U vindt meer informatie over de werken op onze website https://werken.farys.be/ of via de FAQ op www.farys.be/werken-in-de-buurt. U kunt ook terecht bij onze klantendienst op het nummer 078 35 35 99 met vermelding van dossiernummer 81761634. Woont u in een appartementsgebouw? Mogen wij u dan vragen om deze brief ook op te hangen in de algemene delen, zodat alle bewoners op de hoogte zijn?

Alvast bedankt voor uw begrip

 

 

Marleen Porto-Carrero
algemeen directeur

Locatie

Hooistraat (9070)