Wie is FARYS|TMVW?

Onder de merknaam FARYS|TMVW worden verschillende dienstverleningen aangeboden via de maatschappijen TMVW (ov), TMVS (dv) en FARYS cvba.

TMVW (ov)

TMVW (ov) is een intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging.

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0200.068.636 (’TMVW’).

TMVS (dv)

TMVS (dv) is een intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een dienstverlenende vereniging.

Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, dienstverlenende vereniging, met maatschappelijke zetel te Botermarkt 1, 9000 Gent, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0692.624.441 (’TMVS’).

FARYS cvba

FARYS cvba is een vennootschap van publiek recht.

FARYS, vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0554.887.312 (’FARYS’).

Not found what you were looking for?