Bestuurlijke organisatie

Betrokkenheid en beslissingsbevoegdheid staan bij ons centraal. Gemeentelijke mandatarissen en deskundigen werken actief mee aan de vormgeving van het beleid binnen de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

TMVW ov

TMVS dv

IMWV ov (vereffend op 2 juni 2020)

I.W.V.B. ov (vereffend op 9 juni 2020)

Not found what you were looking for?