Verbinding van de privéwaterafvoer met de rioolaansluiting

Overnamepunt bevindt zich NIET aan een gevel op de rooilijn

De verbinding van de privéwaterafvoer met de rioolaansluiting ter hoogte van het overnamepunt gebeurt in regel door de aanvrager. De verbinding gebeurt respectievelijk op de RWA en DWA aansluiting.

De verbinding van de privéwaterafvoer met de aansluiting op het openbaar domein kan uitzonderlijk door Farys gebeuren als aan elk van onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De verbinding gebeurt terzelfdertijd met de werken voor realisatie van de rioolaansluiting
  • De overnamepunten komen overeen met de maatvoering uit de aanvraag, die dienen overeen te stemmen met de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement.
  • De locatie ter plaatse is duidelijk aangegeven door de aanvrager
  • De privéwaterafvoer komt hoger dan de te realiseren aansluiting (Dit kan niet op voorhand gegarandeerd worden door Farys)
  • De plaatselijke omstandigheden laten dit toe

“Grijs afvalwater” (bad, douche, wasmachine, keuken) en “zwart afvalwater” (toilet) dient door de aanvrager op privéterrein samengebracht te worden tot één DWA afvalwaterstroom.

Het overnamepunt bevindt zich WEL aan gevel op de rooilijn

De verbinding van de privéwaterafvoer met de rioolaansluiting op het openbaar domein gebeurt in regel door Farys als aan elk van onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De aanvrager heeft het muurdoorgangstuk voorafgaandelijk voorzien of voorziet het terzelfdertijd met de uitvoering van de werken door FARYS. FARYS maakt hiervoor voorafgaand aan de uitvoering van de rioolaansluiting de nodige afspraken met de aanvrager.
  • De overnamepunten komen overeen met de maatvoering uit de aanvraag.
  • De locatie ter plaatse is duidelijk aangegeven door de aanvrager
  • De privéwaterafvoer komt hoger dan de te realiseren aansluiting (Dit kan niet op voorhand gegarandeerd worden door FARYS)
  • De plaatselijke omstandigheden laten dit toe

“Grijs afvalwater” (bad, douche, wasmachine, keuken) en “zwart afvalwater” (toilet) dient door de aanvrager op privéterrein samengebracht te worden tot één DWA afvalwaterstroom.

Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan zal de aanvrager op later tijdstip zelf moeten instaan voor de verbinding van de privéwaterafvoer met de rioolaansluiting. De aanvrager moet zich wenden tot de bevoegde gemeentelijke diensten om na te gaan wat de voorwaarden zijn om deze werken op openbaar domein te mogen uitvoeren.

 

 

Not found what you were looking for?