Woning met een IBA

Verhuis je naar een woning met een IBA?

De overname gebeurt met een overnamedocument zoals bij een verhuis van de drinkwaterlevering.

Meer over verhuizen

Zuiver je zelf je afvalwater met een IBA, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de saneringskosten krijgen.

Meer over de vrijstelling van de saneringskosten

FAQ Reference

Not found what you were looking for?