Waarom betaal ik een gemeentelijke vergoeding?

Een netwerk van rioolaansluitingen, riolen en grachten zorgt voor de inzameling en het transport van het afvalwater op gemeentelijk niveau. Als eigen waterwinner moet je betalen voor de gemeentelijke afvoer van je afvalwater.

Not found what you were looking for?