Waarom wordt met een forfait gerekend bij de facturatie van eigen water?

Omdat er geen exacte, gemeten verbruiksgegevens voorhanden zijn.

Bij drinkwater hebben we de meterstand van de watermeter om het verbruik exact te factureren.

Not found what you were looking for?