Hoe worden de afvoerbuizen geplaatst aan de rooilijn?
  • De afvoerbuizen liggen altijd loodrecht op de rooilijn.
  • Als de afval- en regenwaterafvoer aan dezelfde zijde van de woning liggen, dan moet de afstand tussen beide buizen aan de rooilijn minimum 40 cm en maximum 60 cm zijn, tenzij de wachtbuizen op het openbaar domein anders liggen.

Wat is de rooilijn?

Not found what you were looking for?