Hoe moet ik hemelwater afvoeren?

Voer hemelwater in deze volgorde af:

  1. Opvang voor hergebruik (regenwaterput)
  2. Infiltratie op eigen terrein
  3. Buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
  4. Lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Meer over gescheiden afvoer op privé-domein

Not found what you were looking for?